آخرین اخبار :

درباره شرکت

شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا در سال 1387 تاسیس شد و تصمیم دارد تا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در آسیا باشد.